درباره‌ی رادیو هزار و یک شب

حدود سه سال پیش تصمیم گرفتم یک کانال تلگرامی با محتویات صوتی بسازم. کارم را با یکی از بهترین داستانهای کهن آغاز کردم. خوشبختانه در مدت کوتاهی مخاطبین بسیاری این داستانها را شنیدند و مورد استقبال قرار دادند به طوریکه آمار شنوندگان هر اپیزود به حدود چهل هزار نفر رسید.

پس از آن داستانهای دیگری مانند جادوگر کوچولو، تنهایی پرهیاهو و حماسه ی بابک تولید و در این رادیو مورد توجه شنوندگان گرامی قرار گرفت.